چه کرمی برای از بین رفتن کک و مک و لک مناسب است؟

سوال

برای از بین رفتن کک و مک های صورت چه کرمی مناسب تر است؟
پوستم چرب است و معمولا جوش میزند

0
مری 2 سال 0 پاسخ ها 658 دیده شده تازه وارد 1

ارسال یک پاسخ